Created by Roman Božik Jr. & Slávka Božiková 

OZNAMY DCK SKJ

Kluby v pôsobnosti DCK SKJ:

Slovenský klub chovateľov chrtov

Slovenský dostihový a cursingový zväz

Racing Hounds Slovakia

SVK
2018
FCI
2018
DCK SKJ bude uznávať tréningové behy, licenčné behy iba od vyššie uvedených klubov.
Iné ako uvedené kluby nemajú splnené podmienky v zmysle štatútu DCK SKJ.
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V COURSINGU 2018 - PRIHLASOVANIE

 

V dňoch 22. júna – 24. júna 2018 sa v dánskom Norresundbry uskutočnia tohtoročné Majstrovstvá Európy v coursingu. Prosíme záujemcov, aby vyplnenú prihlášku spolu s kópiou dostihovej knihy, kópiou preukazu o pôvode psa a kópiou potvrdenia o úhrade štartovného zasielali na adresu: bozikova.slavomira@gmail.com  najneskôr do 10.05.2018. Po uvedenom termíne nebude prihláška na ME prijatá. Prihlášku na ME môžu zasielať aj vipety a talianske chrtíky s vyššou kohútikovou mierou (národná trieda).

V prípade, ak má majiteľ psa záujem súťažiť aj o CACIL, priloží k prihláške kópiu posudkového listu z medzinárodnej CACIB výstavy so známkou minimálne "veľmi dobrý" v triede dospelých.

 

Štartovné za jedného psa je 35 eur, ktoré musí záujemca uhradiť do 10.05.2018 na účet:

 

IBAN: SK8809000000000260052800

BIC:    GIBASKBX

Suma: 35 €

Do poznámky uviesť: meno psa

 

UPOZORNENIE: Bez úhrady štartovného do 10.05.2018 nebude pes zaradený do slovenskej equipy.

 

Pre účasť na majstrovstvách FCI sú, podľa FCI poriadku, oprávnení len tí psi, ktorých dostiahnuté výsledky predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. 

 

Každý navrhnutý chrt musí pred dátumom 10.05.2018 prejsť dvoma pretekmi bez diskvalifikácie. Pokiaľ bude chrt diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi dátumom 10.05.2018 a dátumom konania majstrovstiev, jeho účasť je vylúčená.

 

KRITÉRIA VÝBERU REPREZENTANTOV:

Reprezentantov na ME nominuje DCK SKJ. Ak počet záujemcov prevyšuje 6 jedincov pre plemeno a pohlavie, DCK SKJ bude postupovať pri nominácii podľa nasledujúcich kritérií:

 

1.Coursingový víťaz SR 2017

2.Finálové umiestnenie (do 6. miesta) na ME v coursingu 2017 v Lotzwile, Švajčiarsko

3.Najlepšie 3 umiestnenia v pretekoch v dostihovej sezóne 2017 a 2018, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku. 

DOSTIHOVÉ VYBAVENIE PSA:

Od 01.01.2017 je povinný náhubok pre všetky plemená tzn. aj pre talianske chrtíky. Taktiež dostihové dečky je možné použiť výlučne vo farbách biela a červená, a to bez čísel (coursingové dečky).

DCK SKJ 21.04.2018

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

bozikova.slavomira@gmail.com

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Povinné prílohy:

  1. kópia dostihovej knihy

  2. kópia preukazu o pôvode psa

  3. kópia o úhrade štartovného

Nepovinné prílohy:

  1. posudok z CACIB výstavy

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN 

 

Ďakujeme všetkým majiteľom psov, ktorí si boli dňa 10.02.2018 prevziať cenu  Dostihového  a  Coursingového víťaza SR 2017.  Veľká  vďaka  patrí aj p. Ivane Pádejovej za krásne fotografie, ktoré sme uverejnili v galérii víťazov.

Galéria Coursingových víťazov SR 2017

Galéria Dostihových víťazov SR 2017

DCK SKJ, 09.03.2017

ZASADNUTIE KOMISIE

 

Dňa 29.12.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Dostihovej a coursingovej komisie. Zápisnicu zo zasadania si môžete prečítať TU:

DCK SKJ 7.1.2018

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN PRE DOSTIHOVÝCH A COURSINGOVÝCH VÍŤAZOV SR 2017

 

Pozývame všetkých záujemcov o dostihový šport na slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejších chrtom uplynulej dostihovej sezóny, ktoré sa uskutoční v sobotu 10.02.2018 na Medzinárodnej výstave v Nitre. Ocenenie DCK SKJ za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej kynológie si prevezmú aj psi, ktorí sa pódiovo umiestnili na Majstrovstvách Európy. Pohár a diplom o pridelení titulu Dostihový víťaz SR 2017 alebo Coursingový víťaz SR 2017 od predsedu Dostihovej a coursingovej komisie SKJ p. Romana Božika si prevezmú majitelia týchto chrtov:

COURSINGOVÍ VÍŤAZI SR 2017
 
Afgánsky chrt - suka

Bahirra Juwel von Persien, maj. Katarína Chupeková

 

Barzoj - suka

Aglaja Radena Slovakia, maj. Radovan Bočák

 

Barzoj - pes

Gavriil Borisovich Mraja, maj. Oľga Dašková

Írsky vlkodav - pes

Deaglan Casidy Ray, maj. Martina Mariščáková

 

Taliansky chrtík - suka

Ully Ullyanna Rozárka, maj. Andrea Kleinová

 

Taliansky chrtík - národná trieda - pes

Eterno di Sangue Regale, maj. Martina Červeňáková

Saluki - suka

Celiora Lux Essenia, maj. Valéria Miertušová

Saluki - pes

Fawad Al Zahra, maj. Nina Strišková

Sloughi - suka

Bedouine Balkan Sighthound, maj. Ivan Pádej

Whippet - suka

Alijamo´s Anisette, maj. Ingrid Gallová

 

Whippet - pes

Fierce Fireball Blaze, maj. Slavomíra a Roman Božikovi

Vipet - Národná trieda - suka

Fierce Fireball Charlie´s Angel, maj. Viktória Obetková

 

Whippet - Národná trieda - pes

Archie Invisible Wings, maj. Kristína Bugyiová

 

 

DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR 2017
 
Taliansky chrtík - národná trieda - pes

Eterno di Sangue Regale, maj. Martina Červeňáková

CENA KOMISIE ZA VYNIKAJÚCU REPREZENTÁCIU:

ECC 2016 Fierce Fireball Blaze - 2. miesto ME v coursingu Lotzwil

vipet - pes, maj. Slavomíra a Roman Božikovi

Sigi - 2. miesto ME v coursingu Lotzwil

maďarský chrt - pes, maj. Katarína Pózmanová

Fierce Fireball Charlie´s Angel - 2. miesto ME v coursingu Lotzwil

vipet - národná trieda - suka, maj. Viktória Obetková

Eterno di Sangue Regale - 2. miesto ME v dostihoch Alsónémedi

taliansky chrtík - národná trieda - pes, maj. Martina Červeňáková

Deaglan Casidy Ray - 4. miesto ME v coursingu Lotzwil

írsky vlkodav - pes, maj. Martina Mariščáková

Amado Como El Viento - 4. miesto ME v coursingu Lotzwil

                                               4. miesto ME v dostihoch Alsónémedi

podenco Ibizenco - pes, maj. Martina Strýčková

Blue Velvet Duelano - 5. miesto ME v coursingu Lotzwil

taliansky chrtík - národná trieda - pes, maj. Dana Macejová

DCK SKJ 31.12.2017

OZNAMY DCK SKJ V PRIEBEHU ROKA 2017

 

Všetky oznamy, ktoré DCK SKJ uverejnila na svojej stránke počas roka 2017 nájdete v histórii.